Vaccinationsbevis

Här har vi samlat information vad som gäller kring vaccinationsbevis.

De nya reglerna berör endast allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 100 deltagare, såsom offentliga danstillställningar på nattklubbar, konserter och shower som anordnas för allmänheten.

Exempelvis servering av julbord utan konsert, show eller liknande inslag utgör i sig inte en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning.

I nuläget berörs följande evenemang hos oss: All Night Long Dinner Show & Rockkväll med Zebrakings.

Vid inpassage vid dessa evenemang ska vaccinationsbevisets äkthet verifieras och legitimation uppvisas så att vaccinationsbeviset kan knytas till den deltagare som visar upp det.

Är det bestämt att vaccinationsbevis ska användas vid evenemang inomhus från den 1 december?
Ja, regeringen har fattat beslut om att vaccinationsbevis kan användas som smittskyddsåtgärd vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster som äger rum inomhus och samlar fler än 100 personer. Personer som är 18 år och äldre behöver då visa vaccinationsbevis om arrangören kräver det. Arrangörer som väljer att inte kräva vaccinationsbevis behöver i stället följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter om smittsäkra arrangemang.

Varför ska vaccinationsbevis visas vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus för fler än 100 personer?
Syftet är att begränsa smittspridning bland framför allt ovaccinerade genom att förhindra att ovaccinerade personer samlas i större grupper, samtidigt som verksamheter kan fortsätta att ta emot besökare.Kravet på vaccinationsbevis gäller för personer som är 18 år och äldre.

Hämtat från: E-hälsomyndigheten